Tävlingsbestämmelser

Spelform
4 mot 4 (utan målvakt)

Speltid
1 x 15 minuter, rullande tid.

Spelplan
Ca 20 x 15 meter. Målgården har storleken 1,5 x 1,0 meter.

Walk-over
Lag som uteblir från match döms som förlorare och motståndarna erhåller tre poäng samt målsiffrorna 5-0. Det är viktigt att lag som tvingas lämna WO meddelar såväl motståndare som tävlingsledningen i god tid!

Antal spelare
Varje lag har rätt att använda sig av max 8 spelare, 4 på plan och 4 avbytare.

Spelklasser
Vid anmälan anger man om man önskar spela ”lätt” eller ”svår” klass. Vi förbehåller oss rätten att slå ihop de båda klasserna om någon klass får för få anmälningar.

”Lätt klass” rekommenderas för lag där flera av spelarna är nybörjare inom innebandyn. ”Svår klass” rekommenderas för lag där majoriteten av spelarna spelar innebandy på motionsnivå eller har spelat på tävlingsnivå. Konsultera oss om ni är osäkra på vilken klass ni bör anmäla er i.

Licensierade spelare
Det är tillåtet att ha med en (1) licensierad spelare per lag i Svår klass. I Lätt klass får man inte ha några licensierade spelare.

Spela i flera lag
Det är ej tillåtet att representera flera lag.

Antal matcher
Alla lag garanteras minst 3 matcher.

Poängräkning
Vinst 3 poäng, oavgjort 1 poäng och förlust 0 poäng.

Gruppindelning
Grupp- och slutspelets utformning beror på antalet deltagande lag. Grupplacering i turneringen avgörs efter hur många poäng lagen spelat ihop. Vinst ger tre poäng och oavgjord match ger ett poäng. Skulle två eller flera lag hamna på samma antal poäng går steg för steg enligt nedan tills man kan särskilja lagens grupplacering.
1. Målskillnad
2. Antal gjorda mål
3. Inbördes möten
4. Lottning

Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra form för gruppindelning beroende på antalet anmälda lag.

Slutspel
Vid oavgjort blir det sudden death 1 x 5 minuter. Därefter 3 straffar direkt vid fortsatt oavgjort resultat.

Uppvärmning.
Lagens uppvärmning skall ske utanför matcharenan.

Matchdräkter.
Alla lag bör ha med egen lagtröja och det är ”bortalaget” som skall byta vid lika färger. FCH tillhandahåller med västar vid behov.

Regler
Det är otillåtet:

 • att stoppa eller föra med sig bollen med hand, arm eller huvud – Utvisning/Straff
 • att föra klubban över knähöjd – Frislag
 • att föra klubban över midjehöjd – Utvisning 2min
 • att placera klubban mellan benen på motståndare – Frislag
 • att hoppa upp från golvet och röra bollen – Frislag
 • att backa in i motståndare – Frislag
 • att liggande eller med två knän i golvet täcka passning eller skott (hand i golvet  räknas som liggande spel, klubbförande hand räknas inte) – Utvisning/Straff
 • att sparka bollen till medspelare – Frislag
 • att dubbelsparka bollen till egen eller medspelares klubba – Frislag
 • att avsiktligt slå på, binda, trycka, haka, låsa eller lyfta motståndares klubba – Frislag/Utvisning.
 • att kroppstackla mot sarg eller hålla fast motståndare – Utvisning
 • att sätta krokben för motståndare – Utvisning
 • att avsiktligt fördröja spelet – Utvisning
 • att avsiktligt sparka undan bollen efter signal – Utvisning
 • att använda fler än angivet antal spelare på banan – Utvisning
 • att kasta klubban – Utvisning
 • att spela utan eller med trasig klubba – Utvisning
 • att angripa motståndare på ett våldsamt eller farligt sätt. Vid upprepad förseelse kan matchstraff tillämpas – Frislag/Straff + Utvisning
 • att avsiktligt rubba målburen – Frislag/Straff
 • att beträda målgården – Frislag/Straff
 • att avsiktligt slå med klubba i sarg eller vägg – Utvisning
 • att protestera mot domare eller på annat sätt uppträda osportsligt och på ett för idrotten olämpligt sätt under match eller i direkt anslutning till match – Utvisning

Om det är dubbelutvisning (1 från vardera lag) från exakt samma tid, så får båda sitta av utvisningen oavsett om det skulle bli mål för motståndarlaget.

Hands
Alla hands är inte bestraffningsbara. Följande hands ska bestraffas med frislag, utvisning alternativt straff:

 •  Avsiktlig hands (när spelaren avsiktligt stoppar bollens framfart). Avsiktlig hands ska rendera i 2 minuters utvisning. I eget målområde straffslag åt motståndarna.
 • Skyddshands (när spelaren instinktivt drar upp händerna för att skydda sig) – frislag eller straff
 • När en spelare som har armen i en för situationen onaturlig vinkel får bollen på handen/armen – Åtgärd frislag, straffslag eller utvisning

Det ska alltså inte blåsas frislag när en spelare som har armen intill kroppen eller i en naturlig vinkel eller rörelse får bollen på handen/armen. Detsamma gäller även studs upp på arm.

Tekning
Spelet börjar och fortsätter efter mål, missad straff och domaravbrott alltid med tekning. Bortalag får välja på vilken sida de placerar klubban. OBS! Det gäller ej vid tekning inne i en zon, där försvarande lag får välja sida först. Vid tekning ska spelarnas klubbor och fötter vara parallellt på varsin sida om bollen och bladspetsarna i anfallsriktningen. Båda tummarna ska vara nedåt golvet ovanför tejpmarkering (s.k. hockeygrepp är ej tillåtet). Klubborna får dock ej vidröra bollen. Spelarna ska stå mitt emot varandra på varsin sida om linjen och får (före tekning) inte ha kroppskontakt med varandra. Bollen sätts i spel på domarens signal.

Avstånd
Vid inslag, frislag och tekning måste motståndarna hålla ett avstånd på 2 m.
Åtgärd – utvisning.

Inslag
Inslag görs av det lag som ej spelat bollen över sargen. Vid tveksamma fall döms tekning.

Frislag
Frislag utförs från den plats där förseelsen begåtts. Frislaget får gå direkt i mål. Bollen skall ligga stilla innan den slås. Så snart motståndaren är 2 meter från bollen eller på väg bort kan spelet blåsas igång. Bollen skall sättas i spel med tillslag, ej fösning. Vid felaktigt frislag går frislaget över till motståndaren.

Straff
Straffslag utförs med slag från mittpunkten i öppet mål. Vid straffslag ska samtliga spelare befinna sig minst 2 meter bakom bollen. Bollen skall sättas i spel med tillslag, ej fösning. Då straffslag ej resulterat i mål sker tekning från mittpunkten.